.

.

         V roku 2005 som ukončila štúdium psychológie na FIF UK v Bratislave, taktiež štúdium liečebnej pedagogiky na PgF UK v Bratislave. V tom istom roku som začala pracovať ako klinická psychologička v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, kde s niekoľkoročnou prestávkou kvôli materskej dovolenke pracujem dodnes, momentálne tri dni v týždni. Zvyšné dva dni sa venujem klientom v súkromnej praxi.

         Mám atestáciu v klinickej psychológii, ukončený sebaskúsenostný psychoterapeutický výcvik v Katatýmne imaginatívnej psychoterapii – akreditovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii, ukončený certifikačnou skúškou, tiež výcvik v psychoterapeutickej EMDR metóde, ktorej prístup je zacielený na liečbu nespracovaných traumatických zážitkov a z nich vyplývajúcich ťažkostí. Tiež som absolvovala výcvik v terapii párového vzťahu, v symbolterapii a mnohé iné. Pravidelne sa zúčastňujem supervízií. Počas materskej dovolenky som sa s potešením venovala tanečnej a pohybovej terapii seniorov v domove dôchodcov.

          Už na základnej škole som sa mi páčila profesia psychologičky, postupom času som sa v mojom výbere iba viac a viac potvrdzovala, dnes môžem povedať, že som tou šťastnou, ktorej profesia je aj povolaním a nikdy nekončiacou cestou. Moje vysnívané šťastie ešte dovršuje môj manžel s mojimi dvoma deťmi a kocúr Dunčo.