Individuálna psychoterapia (50min)…………50euro

Párová terapia (50min)…………………………….70euro

Ceny platia aj pre online stretnutia (Skype, Zoom, Microsoft Teams).

Dohodnuté termíny sú záväzné, účtujem si plnú sumu pri zrušení termínu menej ako 24h pred dohodnutým stretnutím.